حرفهای عاشقانه

دوست دارم

 

 

شب را دوست دارم بخاطر تاريکی

 

تاريکی را دوست دارم بخاطر تنهايی

 

تنهايی را دوست دارم بخاطر فکر کردن

 

فکر کردن را دوست دارم بخاطر تو

 

تو را دوست دارم بخاطر چشمانت

 

چشمانت را دوست دارم

 

بخاطر قطرات اشکی که ميدانم بر سر مزارم خواهی ريخت

 

  

برای تو ... 

 

 

برای تويی كه قلبت پـاك است

 

برای تو می نویسم

 

برای تويی كه تنهايی هايم پر از ياد توست

 

برای تويی كه قلبم منزلگه عـــشـــق توست

 

برای تويی كه احساسم از آن وجود نازنين توست

 

برای تويی كه تمام هستی ام در عشق تو غرق شد

 

برای تويی كه چشمانم هميشه به راه تو دوخته است

 

برای تويی كه مرا مجذوب قلب ناز و احساس پاك خود كردی

 

برای تويی كه وجودم را محو وجود نازنين خود كردی

 

برای تويی كه هر لحظه دوری ات برایم مثل یک قرن است

 

برای تويی كه سـكوتـت سخت ترين شكنجه من است

 

برای تويی كه قلبت پـاك است

 

برای تويی كه در عشق ، قـلبت چه بی باك است

 

برای تويی كه عـشقت معنای بودنم است

 

برای تويی كه عـشقت معنای بودنم است

 

برای تويی كه غمهایت معنای سوختنم است

 

برای تویی که آرزوهایت آرزویم است

 

بی حد و مرز دوستت دارم

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم بهمن 1389ساعت 18:11  توسط یکی...  |